Day Week Month Year  

No. User Nick Name Solved Submit Ratio
1
654069015
100.00%
2
MiameRishio
12.50%
3
xiaowufeixia
6.67%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250